INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK-WORK data

VEKSLING - 2015 - installasjon

Installasjon av 2 digitale kjøttvekter. Påtegnet fotavtrykk. Betrakterne skal stå med en fot på hver av vektene.

CHANGE - 2015 - installation

2 scales made of steel. With digital weight display. 2 footprints inviting the public to try finding balance.

VEKSLING - 2015

 

Installasjon av 2 digitale kjøttvekter. Påtegnet fotavtrykk. Betrakterne skal stå med en fot på hver av vektene.
Vist:

Kunsthall 3,14

 

CHANGE - 2015

2 scales made of steel. With digital weight display. 2 footprints inviting the public to try finding balance.
Shown at exhibitions:

Kunsthall 3,14 International Contemporary Art, Bergen, Norway