INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • VIDEOSILL
  • VIDEOSTILL
  • VIDEOSTILL
  • VIDEO m/lyd 1 min.
  • VIDEODOKUMENTASJON MP4
SKRIVESPILLET-fotoutsnitt
SKRIVESPILLET-stillfoto
SKRIVESPILLET-stillfoto
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

SKRIVESPILLET   2020

VIDEO- OG LYDINSTALLASJON

 

SKRIVESPILLET er et felles prosjekt mellom billedkunstner Ingrid Berven og lyriker og dramatiker Cecilie Løveid. Arbeidet består av fire sekvenser med næropptak av personer som spiser. Scenen er en lunsjsituasjon på Skrivekunstakademiet i Bergen. Gallerirommet er lydsatt med Løveids tekst. Nederst i videobildet går repeterende sekvenser av “strekmenn” i ulike aksjoner.

SKRIVESPILLET 2020

VIDEO- AND SOUNDINSTALLATION

To be translated

VIDEO- OG LYDINSTALLASJON TIL CECILIE LØVEIDS TEKST

Fire videoer og fire høytalere

Vist:

LYDGALLERIET

Anmeldt:

Susanne Christensen - Kunstkritikk.no

 

VIDEOINSTALLATION WITH SOUND

Four videos and four laudspeakers


Shown:

LYDGALLERIET

Critic:

Susanne Christensen - Kunstkritikk.no