INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • STILLPHOTO
  • VIDEO
photo from exhibition - Ideas, but in things 2015
Picture of dobleintallation KRONER at Ideas, but in things exhibition
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

KRONER - 2015 - videoinstallasjon

Verket er en videoprojeksjon i kontinuerlig loop. Motivet består av 12 animerte oljeborekroner som framtrer med ulike mønstre når de roterer.

CROWNS - 2015 - video installation

This work is a videoinstallation in loop. The motive is 12 animated roller-coned drill bits that creates different patterns as they rotate. This is actual drilling heads used in oil industry.

KRONER - 2015

 

Verket er en videoprojeksjon i kontinuerlig loop. Motivet består av 12 animerte oljeborekroner som framtrer med ulike mønstre når de roterer.
Vist:

Kunsthall 3,14

Norsk Oljemuseum, Stavanger

 

CROWNS - 2015

This work is a videoinstallation in loop. The motive is 12 animated roller-coned drill bits that creates different patterns as they rotate. This is actual drillings heads used in oil industry.
Shown at exhibitions:

Kunsthall 3,14

Norwegian Petroleum Museum, Stavanger