INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
  • FOTO 4
BluesPhoto01
BluesPhoto02
BluesPhoto03
BluesPhoto04
  • VERK / WORK data

INSTALLASJON

Installasjon i fjæren bestående av 4 pleksiglassrør med innvendig mindre rør fylt med olje og avstemt til å spille tonene til en bluesakkord når vinden kommer over orkan styrke.


Vist:

Strandbeltet i Sandviken,Bergen


INSTALLATION:

Installation consisting of 4 plexi glass tubes filled with water. And enclosing smaller tubes filled with oil. These tubes were tuned to play a bluesaccord when wind speed exceeded hurricane level.

 

Shown:

Shore Sandviken, Bergen