INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
  • WEBKAMERA PORSGRUNN RÅDHUS
KorsVEG2009photo1
KorsVEG2009photo2
KorsVEG2009photo3
WebcamPorsgrunnphoto
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

KorsVEG2009 Temporær installasjon

Kunstverket består av 2 deler. Hovedelementet består av et lin-lerret med bredde omlag 150 cm som strekker seg fra rådhusdøren og ut i vannet ved kanten av fjorden, avskåret av en bilveg. Dette arter seg i hovedsak som en løper. Løperen er påmalt en hvit langsgående markeringstripe på begge sider og dobbel gul vegstripe i midten. Bielementet består av 6 flaggstenger med en farget, bred, rød stripe i spiralformasjon slik som ved sjøtrafikkmarkeringene i Venezia. Hovedtanken er å åpne opp for assosiasjoner til flere nivåer. Jeg tenker da særlig på rådhuset som bilde på politisk og verdslig makt og sjøen med hele dens rike betydningstilfang. Og til slutt ikke minst det sterke, men kanskje mindre uttalte symbolinnholdet i at kontakten mellom rådhuset og sjøen blir avskåret av en bilveg. Lerretet har som assosiasjonsregister i hovedsak kunstmaleri, men også en sterk førindustriell identitet som emballasje i form av striesekker, og som tekstilmateriell for fattige mennesker. Lerretet er i denne sammenheng både et maleri av en vei, og en løper plassert slik man plasserer røde løpere for politiske eller kulturelle maktpersoner. Mens løperen tidligere ble brukt til formelle og uformelle myndighetspersoner som kongelige og politiske lederskikkelser, har den i det offentlige rom i større grad blitt befolket av kulturpersonligheter, skuespillere og celebriteter. Løperen kan sees på som en synlig arena for endring av kulturell makt og status. Søylene som i Venezia fungerer som sjøtrafikkmarkering, har for oss assosiasjoner mer i retning av det overfladiske, ansvarsfrie livet med festligheter og forfall. Foruten at sjøen er en gammel ferdselsåre er havet ofte et tegn på det uforutsigbare og skjebnesvangre. Og i vår tid har dette aspektet fått en påtrengende aktualitet gjennom havstigning, klimaendring og miljøkatastrofer. Akkurat nå skjer det en tidsmessig omlegging lokalt i Porsgrunn der den industrielle infrastruktur i en viss grad må vike plass for en postindustriell struktur der kultur, kunst og fritidsaktiviteter får større betydning. Med tittelen ønsker jeg å trekke denne fortolkningen mot det mer eksistensielle. At vi alle står oppe i valg, og at dette også gjelder den felles eksistensen. Vi har personlige korsveger, men vi har også situasjoner der vi som felleskap møter korsveger. Der vi blir avkrevd valg mellom det lette på kort sikt mot det skjebnesvangre på lengre sikt. Fra Peer Gynt mellom egoisme og andres interesser, mellom forpliktelse og frihet.

CrossROAD2009 - temporary installation

Mangler engelsk tekst

STEDSINSTALLASJON

 

90 meter maleri på linlerret fra rådhusdøren til sjøen utenfor.

6 dekorerte flaggstenger.

 

SITE SPECIFIC INSTALLATION:

 

90 meter painting on linen-canvas stretcing from the door of Porsgrunn Town Hall to the see.

6 decoreted flag poles.