INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
Paradisphoto1
Paradisphoto2
Paradisphoto3
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text

 

PARADIS 2007

 

Utsmykking i neon på Paradis skole Bergen 2007.

Utsmykkingen har sitt utgangspunkt i geometriske tegnsystem utviklet i India for om lag 3000 år siden. Symbolene ble ført videre til kulturene i Persia og Babylon og derfra ut til resten av verden. Geometriske grunnformer er risset inn i bakplaten på installasjonene. Takket være geometrien har både bokstaver og tall beholdt sin grunnleggende form helt fram til i dag.

 

Størrelse:

125 x 125 x 35 cm og 40 x 40 x 35 cm (3 stk.).

 

PARADISE 2007

 

Commission in neon Paradis School, Bergen.

 

The commission idea is a tribute to the origin in India of modern numbers and letters approx. 3000 years ago. The symbols were transferred to the cultures in Persia and Babylon and from there on to the rest of the world. Thanks to geometry, both the letters and numbers have maintained their original form till the present day.

 

Size:

125 x 125 x 35 cms og 40 x 40 x 35 cms (3 pcs.).