INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
Photo of Tempus no 1
Photo of Tempus detail
Photo of Tempus with man
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

TEMPUS - 2000

Tanker om ”Tempus”:

Jeg ønsker med arbeidet å fokusere på spenningsfelt knyttet til teknologiens påvirkning på vår tids og stedserfaring. Hastighet og langsomhet kontempleres gjennom sammenstilling av fire tegn:

 

uendelighet

timeglass

bil

fjernsynsmonitor.

 

Bil og fjernsyn/data har utvidet vår øyeblikkserfaring i en slik grad at vår egen tidsopplevelse er totalt endret. Vi kan både fysisk og virtuelt på kortere tid overvinne et større territorium enn tidligere. Dette preger oss med en slik selvfølgelighet at vår forståelse av oss selv, vår tid og vår historie endres. Å utvide øyeblikket framtrer som viktigere enn å se sammenheng i en lineær tid. Teknologien gir oss så mye inntrykk at vi kan framtre som blinde uten orienteringsevne. Teknologien gjør også samfunnet hyperaktivt. Konsentrasjon og langsomhet blir verdiløst. Evnen til å leve i naturlig tempo blir hemmet. Paradoksalt får vi en passivisering av den levende kroppens liv slik at denne blir mindre levende gjennom teknologien. Nomadetilværelse blir så lettvint at vi er underveis uten at vi trenger å vite hvorfor. Meningen ved reisen forsvinner. Bil og TV er samtidsikoner med svært mange andre referanser som gjør arbeidet tolkbart på mange plan. Dette er tilsiktet fra min side. Jeg har brukt få virkemidler slik at jeg kan makte å håndtere det formale på en slik måte at jeg kan innestå for arbeidet også slik. Der er intet levende tilstede i arbeidet. Kun ikke-levende ting. Som dette er de en del av en tidløs materie. Videoinstallasjonen består av 14 TV-skjermer i størrelsen 10”. Installasjonen totalt har en bredde på ca 2 meter og en høyde på ca 1 meter. Arbeidet er montert på en stor hvit kryssfinerplate som igjen er montert på en stålkonstruksjon på 4 hjul. (se bildet) På skjermene vises 2 animasjonsvideoer av bil. I hver av de 2 sirklene som monitorene danner vises et videobilde av en bil som beveger seg sakte langs en strak veistrekning innover i bildet. Den samme filmen vises i begge sirklene slik at når bilen i den ene sirkelen fyller hele videobildet, er bilen i den andre sirkelen forsvunnet i horisonten. Så glir de i hver sin retning til det motsatte bildet oppstår. Plasseringen av skjermene har samme form som et uendelighetssymbol; et liggende 8-tall.

TEMPUS 2000

Her mangler det tekst på engelsk.!!!!

INSTALLASJON

Tempus er en videoinstallasjon i størrelsen 2x1 meter. 14 TV-skjermer (10") viser en videoanimasjon  av bil som beveger seg i et nesten ikke observerbart tempo.

 

Vist:

Bergen Kunsthall, Bergen, Norge.

Østfold kunstsenter, Fredrikstad, Norge.

Haugesund kunstsenter, Haugesund, Norge.

Tromsø kunstforening, Tromsø, Norge.

 

INSTALLATION:

Tempus is a videoinstallation in the size of 2x1meter. 14 TV-screens (10") displaying a videoanimation of a car moving with an almost unrecognizable speed.


Shown:

Bergen Kunsthall, Bergen, Norway.

Østfold kunstsenter, Fredrikstad, Norway.

Haugesund kunstsenter, Haugesund, Norway.

Tromsø kunstforening, Tromsø, Norway.