INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • VIDEODOKUMENTASJON
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK-WORK data

SPEKULASJONER - 2015 - realtime webvideoinstallasjon

Realtime videoinstallasjon av den norske stats pensjonsfond - OLJEFONDET.

Hentes direkte fra hjemmesiden til Norges Bank Investment Managements nettside.

Projeksjonen maskeres og vises på gesimsene i banklokalet.

 

SPECULATIONS - 2015 - realtime - webvideo installation

Realtime videoinstallation. The norwegian state pension fund - OIL FUND.

The video is streamed and masked direktly from the webpage. The numbers shows the fluctuating value in NOK of the fund.

SPEKULASJONER - 2015

 

Realtime videoinstallasjon av den norske stats pensjonsfond - OLJEFONDET. Hentes direkte fra hjemmesiden til Norges Bank Investment Managements nettside. Projeksjonen maskeres og vises på gesimsene i banklokalet.
Vist:

STIFTELSEN 3,14, Bergen, Norge

 

SPECULATIONS - 2015

Realtime videoinstallation. The norwegian state pension fund - OIL FUND.

The video is streamed and masked direktly from the webpage. The numbers shows the fluctuating value in NOK of the fund.
Shown at exhibitions:

STIFTELSEN 3,14 INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FOUNDATION, Bergen, Norway