INGRID W. BERVEN visual artist HOME

Stillphoto video AlfabetiskBearbeid

VIDEO

Video med løpende skrift som kontinerlig slettes. Loop.

Videoen er del av videoinstallasjonen

PASJON og POLEMIKK.

 

Vist:

Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge.

 

VIDEO

Video with running text that is continously deleted. Loop.

The videos is part of the videoinstallation

PASSION and POLEMICS.


Shown:

Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norway.