INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO
Selvmaalphoto1
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

SELVMÅL - 1997

GRETHE GRATHWOL skrev:

SELV-MÅL”. Om dette arbejde skriver Ingrid Berven: „Sport og sex, - har i „Selv-mål” fått sin fællesnevner i suget mod ekstasen.” Arbeidet måler l5o x 7o x l2o cm, og er monteret ut fra veggen. Seks nettingstrømpebukser er sydd sammen rundt den rektangulære trerammen, og smalner sammen til et forsvinnende hull i veggen. Rammen er malt etter mønster fra håndballmål i varselfargerne svart og gult. Værket har fremtræden som et brugsobjekt - har lighed med et virkeligt boldmål, men det er et „umuligt objekt”, der ikke kan bruges til noget praktisk formål. Ramme og net er dimensioneret passende i størrelsen for ens krop at krybe ind i. De sorte netstrømpers tragt drager luderagtig, og bliver stadig mørkere, blødere, lunere, stadig mere intim indefter i sit dyb. Samtidig advares der gennem de sammen barske varselsfarver. Nettets dyb suger, men rammen viser bort. I sport som i sex gælder det om at undgå afvisningen. Ved forveksling af mål og middel taber man - som ved selvmål. En søgen mod ekstasen er vel del af vort liv, som drivkraft for vor stræben og virksomhed. Værket synes dog at vise, at demonstrere, hvor umulig og destruktiv ekstasen i sig selv som mål er. Sport og sex danner billedet, der er tydeligt. Sport og sex er velkendte veje til ekstase, ekstasemidler. Værket kan ses som billede af en fælde.

Ingrid Bervens værker har tiltider dobbelttydige titler, som nu „Selv-mål”, der ikke er ensbetydende med: Selvmål.Titlen peger i flere retninger, også mod selvcentrerethed, men fortsat forenes titel og værkets på én gang lokkende og afvisende fremtræden i et udtryk for det fremtidsløse. Hengivelsen er beslægtet med ekstasen, dog forskellig fra denne. Under hengivelsen er man parat til at overgive sit selv til hengivelsens genstand. Der kan være tale om underkastelse. Ekstasen derimod kan være ekstrem selvrealisering, hvorunder selvkontrollen slippes.

SELV-MÅL (“Own-Goal”/"Self-Goal") 1995

Ingrid Berven writes: "Sport and sex have in "Selv-mål" found their common denominator in the drive for ecstasy.” THE WORK MEASURES 150 X 70 X 120 CM AND IS MOUNTED ON THE WALL. SIX NET STOCKINGS ARE SEWN AROUND THE RECTANGULAR WOODEN FRAME AND GATHERED TOGETHER IN A VANISHING HOLE IN THE WALL. THE FRAME IS PAINTED IN THE WARNING COLORS OF BLACK AND YELLOW LIKE A HANDBALL GOAL." The work looks like an article for everyday use – it resembles a real goal, but it’s an “impossible article” that cannot be used for anything practical. The frame and net are scaled in size, large enough to creep into. The pull of the black net stockings is whorish in its allure and becomes ever darker, softer, warmer and more intimate inwards towards its depth. At the same time a warning is given through the alarming warning colors. The depth of the net draws but the frame repels. Sports, as well as sex, is about avoiding rejection. By confusing means and ends, one always loses – like making an own goal. Searching for ecstasy is a part of life, providing an incentive for drive and industry. This work though seems to demonstrate how impossible and destructive ecstasy as an end in itself can be. The image provided by sports and sex is quite clear. Sports and sex are well-known ports to ecstasy; ecstasy agents. The work can be seen as an image of a trap.The titles of Ingrid Berven’s works are often ambiguous; for example "Selv-mål" ("Own-Goal"), which is not quite the same as Selvmål (Own goal). The title points in several directions, also towards self-centeredness, but still the title and the work unite in an alluring as well as a discouraging expression for that which is without prospect. Devotion is related to ecstasy and yet different from it. If one is devoted, one is prepared to give in to the object of devotion, as in submission. Ecstasy, on the other hand, can be a form of extreme self-realization where self-control is released

INSTALLASJON

Verket måler 15o x 7o x 12o cm, og består av en håndballmållignende ramme malt i varselfargene gult og svart.

Sentralt er det sydd inn en nettingtrakt laget av 6 nettingstrømpebukser.


Vist:

Kulturhuset USF, Kuratert av Per Gunnar Tverbakk, Bergen, Norge.

 

INSTALLATION:

The work measures 150 x 70 x120 cms. It consists of a structure similar to a the goals on a handball field. It is painted in the signal colours yellow and black. Centrally there is monted a funnel shaped web made of fishnet stockings.


Shown:

Kulturhuset USF, Curated by Per Gunnar Tverbakk, Bergen, Norway.