INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • VIDEODOKUMENTASJON
Photo overwiew Orkide
Photo Orkide
  • VERK / WORK data

INSTALLASJON

4 orkideplanter i vinduskarm med speilbakgrunn.

Plantene står på små elektrisk styrte plattformer.
Vist:

By The Way - galleri for samtidskunst, Bergen, Norge.

 

INSTALLATION:

4 moving orchids shown at a window gallerry
Shown:

By The Way - galleri for samtidskunst, Bergen, Norge.