INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • VIDEO-STILLFOTO 1
  • VIDEO-STILLFOTO 2
  • VIDEO-STILLFOTO 3
  • VIDEO-STILLFOTO 4
  • 20-sek VIDEO
  • 15-sek 7x7 VIDEO
  • KUNSTNERE/artists
Stillphoto Haanderk
Stillphoto Haanderk
Stillphoto Haanderk
Stillphoto Haanderk
List of Artists
  • NORSK tekst
  • ENGLISH text
  • VERK / WORK data

HÅNDARBEID 2019

GUNNAR DANBOLT:

HÅNDVERKET I KUNSTEN


Ingrid Berven har laget en videoinstallasjon med tittelen Håndarbeid. Skjønt ikke én video – det er snarere tale om tre store videoprojeksjoner. På disse tre projeksjonene kan vi se 52 kunstnere arbeide med sitt materiale. Nå ser vi ikke hele kunstneren, bare det hendene gjør med ulike redskap og materialer. Og videoen spenner omtrent over alle tenkelige typer av billedkunstnere fra det man tidligere kalte kunsthåndverkere via billedhuggere, malere, grafikere, videokunstnere osv. Berven vil på denne måten gi oss et innblikk i den prosess som fører frem til det ferdige verk, og påpeke at ikke bare hodet, men også hendene er avgjørende i en kunstners arbeid. Helt fra de gamle grekere har det vært en tendens til å nedvurdere håndens del av den kunstneriske prosessen. Ja, i lang tid ble f. eks. poesien plassert langt over maleri og skulptur, nettopp fordi de to siste involverte manuelt arbeid. Og i modernismen ble det viktig for mange kunstnere å vise at det kunstneriske uttrykket var viktigere enn det gode håndverk, jf. Edvard Munchs Skrik som rent håndverksmessig er mildt sagt lite tilfredsstillende. Og i de senere årene har den konseptuelle kunsten gått videre på denne veien. Nettopp derfor er det på sin plass at Berven understreker at uansett disse tendensene, kommer man vanskelig utenom at kunst er bygget på hendenes arbeid med ett eller annet materiale. Det er dette Ingrid Berven vil minne oss om.

HÅNDARBEID 2019

GUNNAR DANBOLT:

To be translated...

Translation:

VIDEOINSTALLASJON


Tre videoer på 80 minutter projisert på vegg. Korte sekvenser som viser kunstneres hender i arbeid.

Innkjøpt:
KODE Kunstmuseer og komponisthjem, Bergen

Utstilling:

OSEANA Kunst og Kultursenter

Kunsthall 3.14 - 2020

 

VIDEOINSTALLATION:

Three 80 mins videoloops projected on wall. Consisting of short sequences of artists hands at work.

Bought by KODE Art Museums and Composer Homes, Bergen


Shown:

OSEANA Arts- and Culturecentre

Kunsthall 3.14 - 2020