INGRID W. BERVEN visual artist HOME

  • NORSK CV
  • ENGLISH CV

Utdanning:

Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet 1993-98

Kunstskolen i Bergen 1990-92

Griegakademiet - Institutt for Musikk 1970-75, 1983-84


Stipend:

Sparebanken Vest stipend 2008

Statens garantiinntekt for Kunstnere GI 2004

Norsk Kulturråd 2001, 2006

Kavli's Allmennyttige Fond 2000

Norsk Kulturråd, utstillingsstipend 2008, 2000, 2002

Bergen Kommune prosjektstøtte 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015

Bergen Kommune kulturstipend 2012,2001

Billedkunstnernes Vederlagsfond 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006

Norsk Kulturråd, 2008, 2006, 2000,1998

Bergen Kommunes Etableringsstipend 1998

Bildende Kunstneres Hjelpefond 1997,2019,2020

Statens diversestipend 2012


Separatutstillinger:

Lydgalleriet - 2020

Oseana Kunst- og Kultursenter - 2019

Kunsthall3.14 - 2015

Iolab 2014

NOoSphere Arts Gallery New York 2013

Dokumentar og Kortfilmfestival Nordic Panorama Beograd/Serbia 2012

Borggården USF Festspillutstilling 2010

Galleri GIGA 2010

Posgrunn Rådhus KORO 2009

Hordaland Kunstsenter, Bergen 2008

Galleri s-e Bergen 2006

Galleri s-e Bergen 2004

USF, visningsrommet, Festspillene i Bergen 2002

Galleri Voss, Vossajazz 2002

Ålesund Kunstforening 2001

Haugesund Kunstforening 2001

Tromsø Kunstforening 2001

Østfold Kunstnersenter Fredrikstad 2000

Bergens Kunstforening 2000

Galleri s-e Bergen 1998

Galleri m3. Oslo 1998


Års og Landsdelsutstillinger:

Trøndelagsutstillingen 2000

Vestlandsutstillingen 1999,1996

Statens Høstutstilling 1997,1999,2016


Gruppeutstillinger:

Kunsthall 3.14,THE SECOND CHAPTER 2020

Christinegård visnings-og prosjektgalleri 2014

Hardingpuls Norheimsund 2012

Visningsrommet USF, Bergen juli 2011

Visningsrommet USF, boklansering juni 2011

Art Copenhagen 2010

Bergen Kunstmuseum BGO1 2010

Galleri s-e Bergen 2010

Ørebro 2008 AVE 2007 St Petersburg, Elizabeth Foudation New York og Landmark Bergen 2007

B-open Bergen 2006

B-open Bergen 2004

Charlottenborgs utstillingsbygning, København 2004

USF 10-årsjubileum 2004

Akershus Kunstnersenter 2003

Vestfossen Kunstmuseum 2003

St. Jacobs Kulturkirke,

Oslo 2003 Krakow, Polen ”ArtSwap” 2002

Bergen Kunsthall, ”Lovesick” 2001

De Overslag, Nederland ”Cover” 2001

Hordaland Kunstsenter, Bergen 2001

Charlottenborg, København „Sub Rosa“ 2000

Konstakutens „Dokumentasjonsutstelning“ Stockholm 2000

Södertälje Konsthall, Stockholm 2001

Amos Andersons Museum, Helsinki 2001

Stavanger Kunstsenter 2000

BY THE WAY-galleri for samtidskunst, Bergen 2000

Helsinki kulturby 2000 2000

"Rhizome" Bergen 1998

"Fluktlinjer" Bergens Kunstforening 1997

Walter Benjamin symposiet USF Bergen 1997

"Fremtidsdepartementet" USF Bergen 1996

Cafe Finken Bergen 1996

"Videorodeo" USF Bergen 1996

"New Kids on the Block" Det Akademiske Kvarter, Bergen 1996

"Cash and Carry" Otto Plonk Bergen 1995

"Bibliotek" Otto Plonk Bergen 1995

Aga-tunet Hardanger 1994

"Møtende Veier" Bergen 1994


Pris:

Vestlandsutstillingens Pris 1999


Innkjøp:

Norsk Kulturråd 1999

KODE 2019


Utsmykkingsoppdrag:

Norbygdo ungdomskole, Stord 2009

Paradis skole, Bergen 2007

Øvre Fløibanestasjon Bergen 2000

Nedre Korskirkealmenning 4 Bergen 1997


Annen kunstnerisk virksomhet:

”THE RETURN” filmdokumentar 2017

”STREIF” Den Nasjonale 100-års markeringen Hardanger. Videoprojeksjoner 2005

Den Nasjonale Jury, Statens Høstutstilling. Juryformann 2005. 2004-2005

Initiativtaker og kurator for BY THE WAY-galleri for samtidskunst 1999-2007

Scenograf for Transiteatret:”Walk Cat, Walk!” 2002

Undervisning KIB, Kunstskolen i Bergen 2002

Kunsthøgskolen i Bergen KHIB, sensor

Utsmykkingskonsulent Nordahl Grieg videregående skole, Statsarkivet i Bergen 2010


Reiser og Studieopphold:

New York 1997, 2012.

London 1997, 1999, 2001, 2003.

København 1999-2003.

Paris 1998.

Helsinki 1996, 2000,2001.

Veneziabiennalen 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Berlin 2001,2003,2010, 2012 og 2015.

Dokumenta 1997, 2002, 2007, 2012, 2017.

Malmø 1976-81.


Medlemskap:

NBK UKS


Litteratur:

Ingrid Berven 2010 ISBN 978-82- 303-1793-8 2011

Bergen Kommune. Bok om innkjøp 2011

PASJON OG POLEMIKK Arthub Publisher 2009

Kulturjournalistikk, Knapskog og Larsen, Spartacus Forlag, essay Øystein Hauge 2008

Katalog ISBN-13: 978-82-303-0677-2 2006

Tidsskriftet “KUNST for alle” September 2005 2005

Tidsskriftet “KUNST” oktober 2002. 2002

Katalog ISSN 0105 2624 Tidsskriftet NORTH 2000

Gunnar Danbolt: "Norsk Kunsthistorie fra vikingtida til i dag" 2009, 1997

Norsk Kunstårbok 2008, 1994

Art Review : BY THE WAY – galleri for samtidskunst

Gunnar Danbolt, "Frå modernisme til det kontemporære - Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990" 2014


Education:

Kunsthøgskolen in Bergen avd. The Academy of Arts 1993-98

Kunstakademiet in Helsinki 1996

Kunstskolen in Bergen, 1990-92

Griegakademiet – Institute for Music 1970-76, 1983-84


Scholarships/Awards

Office for Contemporary Art. OCA 2004, 2012

Sparebanken Vest Scholarship 2008

The State guarantee income for artists GI 2004

Norwegian Culture Council, 2001, 2006

Kavli's non-profit Fund 2000

Norwegian Culture Council, exhibition scholarship. 2008, 2000,2002

Bergen Municipality project support, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009,2010,2011,2012, 2015

Bergen Municipality culture Award 2001

Billedkunstnernes vederlagsfond 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2015

Norwegian Culture Council, 2008, 2006, 2000,1998

Bergen municipality's Founding grant 1998

Visual Artists Hjelpefond 1997,2019,2020


Solo Exhibitions:

Lydgalleriet, Exhibition platform for sound art in Bergen, Norway, 2020

OSEANA Arts- and Culturecentre 2019

Kunsthall 3.14 2015

Iolab 2014

NOoSphere Arts Gallery New York 2013

Beograd, Nordic Panorama, Documentary Film Festival 2012

USF in Bergen Festival exhibition 2010

Gallery GIGA 2010

KORO Posgrunn Town Hall 2009

Hordaland kunstsenter, Bergen, Norway, 2008

Gallery s-e Bergen 2006

Gallery s-e Bergen 2004

Gallery Voss, Vossajazz 2002

Ålesund kunstforening, 2001

Haugesund Kunstforening 2001

Tromsø Kunstforening, 2001

Østfold kunstnersenter Fredrikstad 2000

Bergens kunstforening, 2000

Gallery s-e Bergen 1998

Gallery m3. Oslo 1998


Annual and District Exhibition:

Trøndelagsutstillingen 2000

Vestlandsutstillingen 1999,1996

Statens Høstutstilling 1997,1999,2016


Group Exhibitions:

Kunsthall 3.14,THE SECOND CHAPTER 2020

USF 2011

USF, book launch 2011

Art Copenhagen 2010

Bergen Kunstmuseum BGO1 2010

Gallery s-e Bergen 2010

Ørebro 2008 AVE 2007 St Petersburg, Elizabeth Foudation in New York and Landmark in Bergen 2007

B-open 2006

B-open Bergen 2004

Charlottenborgs utstillingsbygning, Copenhagen, 2004

USF 2004

Akershus kunstnersenter 2003

Vestfossen Art Museum, 2003

St. Jacobs Church Culture, Oslo 2003

Krakow, Poland "ArtSwap" 2002

Bergen Kunsthall, "Lovesick" 2001

De Overslag, Netherlands "Cover" 2001

Hordaland Kunstsenter,Bergen 2001

Charlottenborg utstillingsbygning, Copenhagen "Sub Rosa" 2000

Konstakutens Dokumentasjonsutstelning"Stockholm 2000

Södertälje Konsthall, Stockholm 2001

Amos Anderson's Museum, Helsinki 2001

Rogaland Arts Centre 2000

BY THE WAY-Gallery of Contemporary Art, 2000

Helsinki 2000 city of Culture 2000

"Rhizome" Bergen 1998

"Flight lines" Bergens kunstforening, 1997

Walter Benjamin Symposium.USF in Bergen, 1997

"Fremtidsdepartementet" USF in Bergen, 1996

Cafe Finken Bergen 1996

"Videorodeo" USF in Bergen, 1996

"New Kids on the Block" Det Akademiske Kvarter, Bergen, 1996

"Cash and Carry" Otto Plonk Bergen 1995

"Library" Otto Plonk Bergen 1995

Aga-tunet Hardanger 1994

"Meeting Roads" Bergen 1994


Prizes/Awards:

Vestlandsutstillingens Pris 1999


Purchased by-/-Collections:

Norwegian Culture Council 1999

KODE Art Museums and Composers Homes, Bergen, Norway 2019

Public Comissions:

 

Norbygdo ungdomskole, Stord, Norway 2009

Paradis School, Bergen, Norway, 2007

Upper Fløibanestasjon Bergen, 2000

Lower Korskirkealmenning 4, Bergen, 1997


Other artbased activities:

”THE RETURN” film documentary 2017

“STREIF”National 100-anniversary of Hardanger. 2005

The National Jury Høstutstillingen. Jury Chairman in 2005. 2004-2005

Initiator and curator of the BY THE WAY-Gallery of Contemporary Art 1999-2008

Scenographer for Transiteatret: "Cat Walk, Walk!" 2002

Teaching KIB, art school in Bergen, Norway, 2002

The Arts in Bergen, KHIB, sensor

Public consultant Nordahl Grieg high school,

Public Consultant The State Archive in Bergen


Travel and Study Recidences:

New York 1997, 2012.

London 1997, 1999.2001,2003.

Copenhagen 1999-2003

Paris 1998.

Helsinki 1996 2000,2001.

Venice Biennale, 1995,1997,1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 and 2017

Berlin 2001,2003, 2010, 2012 and 2015

Documenta 1997, 2002, 2007. 2012, 2017

Malmö 1976-81. Berlin 2010


Membership:

NBK UKS


Literature:

PASSION and POLEMICS Arthub Publisher 2009

Cultural journalism, Knapskog and Larsen, Spartacus Publishing House 2008

Book ISBN-13: 978-82-303-0677-2 2006

The magazine "art for all" September 2005 2005

The magazine "Art" October 2002 2002

Catalogue ISSN 0105 2624 details Magazine NORTH 2000

Gunnar Danbolt, "Norwegian art history from the Viking era until today" 2009, 1997

Norwegian Art Yearbook 2008, 1994

Gunnar Danbolt, From modernism to the contemporay - trends in Norwegian contemporary art 1900 2014

Art Review: BY THE WAY – Gallery of contemporary art